Hakkımızda


Üç yaş ve üzeri oynanan akıl ve zeka oyunlarını yaş gruplarına    
göre çocuklarımızın anlayacağı dilden anlatmaya çalıştım. Kitabımı    
yazarken; öğrenci kazanımlarına dayalı olarak, oyunun amaçları
çerçevesinde tanıtımını yaptıktan sonra, oyunun kurallarını ve
stratejilerini detaylı anlatmayı uygun buldum. Çünkü oyunun
sonunda bize kazandıracaklarını bilmeden oyunu tanıtmak,
hedeflediğimiz amacımızı havada bırakacaktı. Ve onun içindir ki
her oyunun öğrencilerimiz için olumlu birden çok kazanımı her bir
oyunda bulabilirsiniz.
Eğitimde, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık yeni bir dönem
başlıyor. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ekip ruhuyla birleştirip,
soran, sorgulayan ve projeler üreten bireysel modellerin eğitimde ön
plana çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Okuyan, düşünen, yorumlayan,
gözlemleyen, gördüklerini değerlendiren ve üreten çocuklar
yetiştirilmek için, akıl ve zeka oyunlarının önemi bu noktada dikkat
çekmektedir.
LGS, TYT ve AYT sınavlarında artık öğrencilerimize sadece
bilgiye dayalı değil, bilgiyi nasıl kullanıp yorumlayacağı ile ilgili
sorular sorulmaktadır. İleride öğrencilerimizin başarılı olmaları
için kitap okumalarının dışında akıl ve zeka oyunları gibi oyunları
da ilkokul ve ortaokul dönemlerinde oynamalarıyla başarıyı
yakalayacakları kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
En basit örneğiyle, girdiği sınavlarda az sürede yetiştirmesi gerektiği
sorularını, bu oyunlar ile daha hızlı bir şekilde cevaplayarak zamanını
daha iyi kullanması olacaktır. Ayrıca bu oyunlar ile dikkat yeteneğini
azami ölçüde geliştireceklerdir, bunun sonucunda da dikkat etmek
zorunda olduğunu ve en ufak bir dikkatsizliğinin emeğini boşa
çıkaracağının bilincinde olacaktır.
Akıl ve Zeka Oyunları ile ilgili yazdığım bu kitap ülkemizde
ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu özelliğinden dolayı, bu kitap
anasınıflarında, ilkokullarda, ortaokullarda hem öğretmene kılavuz,
hem de öğrenci ve velilere kaynak kitap niteliği taşıyacaktır. Ayrıca
her yıl düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunun
yarışmalarına hazırlık amaçlı ilk kaynak kitap olacaktır.
Berkeley Üniversitesi (Amerika) Psikoloji Bölümü Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Silvia Bunge ve ekibinin yaptığı çalışma sonucunda
çocukların IQ gelişimi; haftada 2 gün 75’er dakika zeka oyunu
oynayarak, her 15 dakikada bir yeni bir oyunla tanışarak sağlandı.
Bu çalışmaların sonunda çocukların IQ’sunda 13 puanlık artış tespit
edilerek raporlaştırıldı.
Bu kitabı yazmamda ki amaçlarımdan biri de; çocuklarda
çağımızın hastalığı olarak kabul edilen tablet, telefon, televizyon
(3T) bağımlılığını, akıl ve zeka oyunları sayesinde azaltmaktır. Bu
oyunlar sayesinde çocuklarımız bilgiyi kullanma, dikkat, yorumlama,
strateji geliştirme, görsel algı, mantık yürütme, planlı düşünme,
problem çözme, analitik düşünme, hayal gücünü kullanma, zamanı
kullanma, hafıza geliştirme gibi birçok kazanım elde etmiş olacaktır.
Akıl ve zeka oyunları ile soran, sorgulayan, araştıran çocuk, var olan
kapasitesini arttırıp bir üst seviyeye gelmektedir.
Öğretmen, öğrenci ve aynı zamanda velilerin de keyifle
uygulayacaklarını umduğum bu oyunların eğlenceli olması dileğimle,
bu kitabın yazımında yardımlarını esirgemeyen yazar Eyüp Sabri
Yarmalı hocama teşekkür ederim.
Ömer GÜNER

                          AKIL VE ZEKA OYUNLARI KİTABI

ÖN SÖZ........................................................................................................................... 5

OYUNUN ADI:TANGRAM...................................................................................... .....17

OYUNUN ADI: GÖKKUŞAĞI STRES TOPU...............................................................21

OYUNUN ADI: KLİKKO............................................................................................... 23

OYUNUN ADI: DEDEKTİF...........................................................................................25

OYUNUN ADI: KATAMİNO........................................................................................ 29

OYUNUN ADI: POMELA....................................................................................... ....33

OYUNUN ADI: DÖRT RENK OYUNU.......................................................................35

OYUNUN ADI: NEŞELİ KALEMLERLE DİKKAT.......................................................37

OYUNUN ADI: SOMA KÜPÜ.................................................................................. 39

OYUNUN ADI: YÖRÜNGE (SONSUZ DÖNGÜ)......................................................41

OYUNUN ADI: JENGA - DENGE OYUNU.................................................................43

OYUNUN ADI: KEVA............................................................................................ .....47

OYUNUN ADI: RUBİK ZEKÂ KÜPÜ.......................................................................49

OYUNUN ADI: NUMBERS.................................................................................... 57

OYUNUN ADI: HEDEF 4........................................................................................61

OYUNUN ADI: RONDO VARİO.............................................................................63

OYUNUN ADI: SHAPY...........................................................................................67

OYUNUN ADI: SATRANÇ..................................................................................... 71

OYUNUN ADI: HEDEF 5....................................................................................... 75

OYUNUN ADI: NİM............................................................................................... 77

OYUNUN ADI: T- TANGRAM................................................................................79

OYUNUN ADI: ÜÇ TAŞ.........................................................................................81

OYUNUN ADI: SOLO TEST..................................................................................83

OYUNUN ADI: BARDAKLAR................................................................................85

OYUNUN ADI: META-FORMS............................................................................. 89

OYUNUN ADI: EQUİLİBRİO................................................................................ .93

OYUNUN ADI: SKİPPİTY...................................................................................... 97

OYUNUN ADI: LOOK LOOK................................................................................ 99

OYUNUN ADI: ÇİN DAMASI................................................................................ 101

OYUNUN ADI: KODLAMBAÇ.............................................................................. 103

OYUNUN ADI: SIX- ALTIGEN...............................................................................107

OYUNUN ADI: YILDIZ ÇİN DAMASI..................................................................109

OYUNUN ADI: CAMUFLAGE...............................................................................111

OYUNUN ADI: TACTİX.........................................................................................113

OYUNUN ADI: SET.............................................................................................. 115

OYUNUN ADI: QWİRKLE.....................................................................................119

OYUNUN ADI: ŞEKİLLERLE SUDOKU...............................................................123

OYUNUN ADI: DOBBLE OYUNU........................................................................125

OYUNUN ADI: TRİANGLE GAME.......................................................................129

OYUNUN ADI: DİZİOS.........................................................................................131

OYUNUN ADI: BALONCUKLAR..........................................................................133

OYUNUN ADI: HAYDİ ANLAT..............................................................................135

OYUNUN ADI: SCRABBLE (KELİME ÜRETME OYUNU)................................137

OYUNUN ADI: ANTİVİRÜS (RED STORM)........................................................141

OYUNUN ADI: DOKUZ TAŞ................................................................................143

OYUNUN ADI: BİHAR............................................................................................147

OYUNUN ADI: SİHİRLİ PİRAMİT........................................................................149

OYUNUN ADI: QUORİDOR (KORİDOR)............................................................151

OYUNUN ADI: MATCH MADNESS.....................................................................155

OYUNUN ADI: SURAKARTA...............................................................................157

OYUNUN ADI: TÜRK DAMASI........................................................................... 159

OYUNUN ADI: PENTAGO...................................................................................163

OYUNUN ADI: ROAD BLOCK (HIRSIZ-POLİS)...............................................167

OYUNUN ADI: RUBİK’S RACE...........................................................................169

OYUNUN ADI: Q-BİTZ.........................................................................................171

OYUNUN ADI: HANOİ KULELERİ.......................................................................175

OYUNUN ADI: MANGALA...................................................................................181

OYUNUN ADI: FOUR IN A SQUARE..................................................................185

OYUNUN ADI: AMİRAL BATTI............................................................................187

OYUNUN ADI: DİXİT...........................................................................................191

OYUNUN ADI: ABC BAĞLAMA..........................................................................195

OYUNUN ADI: APARTMANLAR(APARTMAN SUDOKU)..........................197

OYUNUN ADI: KENDOKU..................................................................................201

OYUNUN ADI: PYLOS-PİRAMİT........................................................................203

OYUNUN ADI: PATİKA....................................................................................... 205

OYUNUN ADI: REVERSİ.................................................................................... 207

OYUNUN ADI: SUDOKU......................................................................................211

OYUNUN ADI: ÇİT................................................................................................215

OYUNUN ADI: MASTERMİND-KİLİT KIRMA-ŞİFRE OLUŞTURMA.........217

OYUNUN ADI: QUARTO.......................................................................................221

OYUNUN ADI: ABALONE..................................................................................... 225

OYUNUN ADI: KULAMİ........................................................................................ 229

KAYNAKÇA................................................................................................................231

 

                                                                         YAZAR: ÖMER GÜNER

Google Sayaç Kodu